AI4BS
AI for Body and Soul

23. 5. 2024 Kampus Hybernská

O AI4BS

AI4BS

Univerzita Karlova ve spolupráci s prg.ai uspořádá jednodenní konferenci na téma “Co může nabídnout a co již nabízí umělá inteligence člověku pro podporu jeho tělesného i duševního zdraví”. Dopolední přednáškový program zahájí zvanou přednáškou “Augmented Intelligence to Improve Cancer Screening” Prof. Peter Kuhn, ředitel Michelson Center for Convergent Bioscience na University of South California. Dopolední program bude pokračovat přednáškami našich akademických a výzkumných pracovníků. Odpolední program bude věnován diskusím v rámci tematických workshopů, jejichž účelem bude mimo jiné navázat nové spolupráce mezi členy akademické obce UK a těmi, kteří by výsledky výzkumné práce v oblasti umělé inteligence chtěli a mohli využít.

Kdy


23 května 2024

Call for papers and workshops

Programový výbor

Aleš Bartoš

3LF UK

David Hoksza

MFF UK

Lukáš Kačena

prg.ai

Jan Kratochvíl

MFF UK

Josef Šlerka

FF UK

Martin Víta

FZÚ AVČR

Call for papers

Programový výbor konference přijímá abstrakty přednášek pro dopolední část akce. Přednášky v českém případně anglickém jazyce by měly být plánovány na 20–25 minut. Jednotící téma přednášek je “Využití umělé inteligenci v péči o tělesné a duševní zdraví člověka”. Abstrakty v délce do 1 strany A4 zadávejte prostřednictvím níže zveřejněného formuláře do uvedeného termínu. Z došlých návrhů programový výbor vybere příspěvky doporučené k ústní prezentaci. Programový výbor může některé příspěvky doporučit k prezentaci formou posteru, případně navrhnout přesun do odpolední workshopové části.


Termín zaslání abstraktů přednášek: 18. 4. 2024

Termín zveřejnění přijatých přednášek: 20.4.2024

Call for workshops

Programový výbor konference přijímá návrhy na témata workshopů, které se budou konat v odpolední části akce. V současné době zvažujeme mj. následující témata:

  • Komunikace lékař-pacient v době konverzační AI
  • Interpretabilita ML / DNN modelů v medicíně
  • Simulační medicína a velké jazykové modely
  • AI jako nástroj ve výzkumné praxi v lékařských vědách
  • Reskilling a upskilling pro lékaře v kontextu využívání AI
  • Jak nadesignovat sylabus semináře o AI pro mediky
  • Etické aspekty využívání AI ve zdravotnictví

Budeme rádi, když seznam těchto témat rozšíříte, anebo vyjádříte svůj zájem o aktivní účast v rámci některého z výše uvedených.

Navrhovaná témata by měla mít interdisciplinární charakter: měla by obsahovat jednak prvek AI a souvislost s některou z oblastí "body and soul” – nemusí se tedy jednat jen o témata z oblasti medicíny a zdravotnictví.

Finální výběr témat workshopů bude zohledňovat i zaměření příspěvků v dopolední části. V případě, že mezi konferenčními příspěvky zaslanými do dopolední části bude kolekce obsahově příbuzných článků, může programový výbor vyzvat jejich tvůrce o jejich prezentaci v rámci příslušného workshopu.

Návrhy zadávejte prostřednictvím níže zveřejněného formuláře do uvedeného termínu.

Termín zaslání návrhů workshopů: 18. 4. 2024

Termín zveřejnění přijatých workshopů: 20.4.2024

Program

Program se dělí na doplední a odpolední část. Dopolední část se bude skládat z přednášek akademických a výzkumných procovníků. Odpolední program bude věnován diskusím v rámci tematických workshopů.

Peter Kuhn

(University of South California)

Augmented Intelligence to Improve Cancer Screening

Přednášky

TBA.

Oběd & networking

Workshopy

TBA

Závěr

Panelová diskuze

Místo konání

Kampus Hybernská

Kampus Hybernská je centrem kultury, inovací, vědy a vzdělávání. Je určen pro setkávání studentů, umělců, vědců, výzkumníků, kreativců a inovátorů s občanskou veřejností a aplikační sférou hlavního města Prahy. Kampus Hybernská vznikl propojením hlavního města Prahy a Univerzity Karlovy s cílem založení společného projektu pro rozvoj intenzivnější spolupráce.

Registrace

Účast na konferenci není zpoplatněna, ale vzhledem k omezené kapacitě je třeba registrace.

Kontakt

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.